تبلیغات
تقویت هوش نوزادان

تقویت هوش نوزادان
 
پیوندهای روزانه
تبلیغات

مراحل رشد و نمو + عوامل موثر در رشد + تكامل حركتی + رشد ذهنی نوزادان + رشد ذهنی كودكان + رشد كنترل ادرار

رشد ذهنی نوزاد تا شش هفتگی
كودك از بدو تولد شروع به فهمیدن می كند . روز اول گوش می كند روز سوم وقتی كه با او صحبت می كنید گوش می دهد و واكنش نشان می دهد. روز نهم چشمانش به سمت صدا حركت می كند.روز چهاردهم مادر خود را می شناسد.روز هیجدهم صدا در می آورد و روز بیست وچهارم با شنیدن صدای مادر دهان خود را تغییر شكل می دهد.برای پرورش رشد ذهنی كودك در این مرحله به نكات ذیل توجه داشته باشید :
1.كودك از فاصله 25 سانتی متری قادر به دیدن اشیاء رنگی می باشد .بنابراین اشیاء رنگی یا انگشتان خود را درهمین فاصله برای او تكان دهید .
2.سعی كنید كودك تمام علایم و حركات را ببیند .
3.حواس كودك را تحریك كنید .
4.با كودك صحبت كنید و برای او آواز بخوانید .
تقویت رشد ذهنی كودك در 4 هفتگی :
در این هفته كودك حركات صحبت كردن را می فهمد و دهانش را به تقلید از صدای مادر باز و بسته می كند . عكس العمل او با توجه به آهنگ صدای مادر متفاوت است اگر با آرامش با او صحبت كنید ساكت می شود و اگر با خشونت با او صحبت كنید دچار اضطراب می شود .برای تقویت رشد ذهنی كودك دراین مرحله به نكات ذیل توجه داشته باشید :
1.با صدای موزون و آهنگین با كودك صحبت كنید .
2.برای او لالایی بخوانید .
3.او را در آغوش بگیرید و آرام تكان دهید .
رشد ذهنی كودك در شش هفتگی :
در این مرحله وقتی با او صحبت می كنید لبخند می زند و صداهای كوتاه و حلقی از خود در می آورد و سرش راتكان می دهد .برای تقویت حافظه او به نكات ذیل توجه داشته باشید :
1.برای جلب توجه كودك اسباب بازی را به حوزه دید او نزدیك و دور كنید .
2.هنگام در آغوش گرفتن كودك چهره خندان وشاداب خود را حفظ كنید .
3.تماس چشمی خود را با كودك حفظ كنید .
4.از جهات مختلف با او صحبت كنید تا صداها را از جهات مختلف بشنود .
رشد ذهنی كودك از 8 هفتگی تا16 هفتگی :
دراین مرحله كودك به اشیا مختلف خیره می شود وبا نگاه كردن در جهت صداها و حركات به محیط اطراف خود توجه نشان می دهد . برای تقویت حافظه كودك به نكات ذیل توجه داشته باشید :
1.با گذاشتن بالش در پشت كودك او را به حالت نیمه نشسته قرار دهید تا بتواند به اطراف خود بهتر توجه كند.
2.در اطراف كودك اسباب بازی های كوچك و متنوع با رنگهای روشن قرار دهید .
3.شعرهای كودكانه برای او بخوانید .
4.دستهایش را به او نشان دهید .
رشد ذهنی كودك در 12 هفتگی :
دراین مرحله وقتی با او صحبت می كنید خوشحالی و هیجان خود را با لبخند زدن و جیغ زدن وتكان دادن بدن و سر خود ابراز می كند.برای تقویت حافظه كودك به نكات ذیل توجه كنید :
1.شادی خود را به او نشان دهید .
2.اسباب بازیهای كوچك با وزنهای مختلف و جنسهای مختلف را برای تمرین گرفتن و لمس كردن به او بدهید .
3.شعرهای كودكانه را با زبان كودكانه برای او بخوانید .
4.از بازیهای جسمانی ساده مانند تكانهای ملایم ، خم كردن زانو و كشیدن آرام دستهای او استفاده كنید.
رشد ذهنی كودك در 16 هفتگی :
دراین مرحله كودك اشیا و مكانهای آشنا را می شناسد و كارهای همیشگی را درك می كند . او با دیدن سینه مادر و یا بطری شیر هیجان زده می شود و به اسباب بازیهای جدید ، افراد جدید و حسهای جدید علاقمند می شود.برای تقویت حافظه كودك به نكات ذیل توجه كنید :
1.حس كنجكاوی او را ارضاء كنید .
2.برای تقویت حس كنجكاوی و تقویت احساس او درباره آنچه كه او می بیند و احساس می كند، صحبت كنید .
3.از اسباب بازیهای متنوع با شكلها و جنسهای مختلف استفاده كرده در اختیار او قرار دهید، زیرا اسباب بازیها مسایل مختلفی را به كودك می آموزد .
4.بهتر است اسباب بازیها صدادار باشد .
رشد ذهنی كودك در 20 هفتگی:
در این مرحله از رشد ذهنی ، كودك ، بازی كردن از جمله آب بازی در حمام را دوست دارد .هنگام نگاه كردن در آینه لبخند می زند و سر را بطرف صدا می گرداند و اشیاء را نوازش می كند ، دست و پاهایش را برای جلب توجه تكان می دهد.راههای كمك به تقویت رشد ذهنی كودك :
1.برای اینكه كودك بیاموزد كه به خواستهایش پاسخ داده می شود ، هنگامیكه سعی می كند، توجهتان را جلب كند ، با ایجاد صدا و ارتباط چشمی و حركت كردن بطرف او پاسخ دهید .
2.افراد غریبه را به كودك معرفی كنید.
3.او را همیشه به اسم صدا كنید .
4.با او بازی كنید .
5.همرا با كودك بخندید .
6.كودك از بازیهایی مانند دالی كردن لذت می برد .
رشد ذهنی كودك در 24 هفتگی :
در این مرحله از رشد ذهنی ، كودك باشنیدن صدای پا هیجان زده می شود ، با تصویر خود در آینه صحبت می كند و با دهانش حباب تولید می كند ، از دیدن غریبه ها خجالت می كشد و گاهی از خود ترس نشان می دهد و از مزه بعضی غذاها بدش می آید .راههای كمك به تقویت رشد ذهنی كودك :
1.كودك در این مرحله برای اینكه بغلش كنید دستهایش را بطرف شما دراز می كند ، با آغوش باز به سوی او بروید و اسم او را صدا بزنید و نشان دهید كه دارید بطرفش می آیید .
2.بازیهای بده بستانی انجام دهید از قبیل دادن اشیا به كودك و پس گرفتن آن
3.در كارهای مختلف در جهت كمك به اراده ایجاد و تغییر اشیا مانندهل دادن توپ (و آموزش اینكه توپ می غلتد ) با كودك همكاری كنید .
4.رفتارهایی را كه برای جلب توجه انجام می دهد با پاسخ دادن تقویت كنید .
رشد ذهنی كودك در 28 هفتگی :
در این مرحله او می تواند شروع به مكالمه كند و نام خود را می داند ، در مورد خوردن غذا استقلال نشان می دهد . كودك در این مرحله هر كاری را می بیند منتظر تكرار آن می ماند و شروع به تقلید كارهای ساده می كند .راههای كمك به تقویت رشد ذهنی كودك :
1.غذاهایی را كه كودك می تواند با انگشت بخورد آماده كنید با این روش كودك به غذا خوردن مستقل تشویق می شود .
2.آینه را مقابل صورت كودك نگاه دارید و اسم او را صدا بزنید تا تصوری از خود داشته باشد .
3.حس خود آگاهی كودك را تقویت كنید .
4.نام او را بلند صدا بزنید .
رشد ذهنی كودك در 32 هفتگی :
دراین مرحله كودك اراده و تصمیم خود را بروز می دهد . به عنوان مثال بطرف اشیایی كه خارج از دسترس است می رود و شروع به درك كلمات می كند و می داند كلمه نه یعنی چه . كودك علاقه زیادی به بازی با اسباب بازیهایش دارد و بر روی اسباب بازیهایش تمركز حاصل می كند و به دنبال اسباب بازی كه انداخته است می گردد .
راههای تقویت رشد ذهنی كودك :
1.كودك به آب بازی علاقه زیادی دارد. ظرفی را به كودك بدهید كه در آن آب بریزد و خالی كند.
2.برای تقویت حس استقلال در كودك اجازه بدهید كه كودك خودش غذا بخورد .
3.اسباب بازیهای كودك را كمی دور از دسترس قرار دهید و هر زمان آنها را خواست در اختیارش بگذارید .
رشد ذهنی كودك در 36هفتگی :
در این مرحله وقتی صدایش می زنید رویش را برمی گرداند و دستهایش را برای شستن دراز می كند تا شسته شود ولی از لیف حمام دلخور است . بازیها و شعرهای آشنا را می شناسد. كودك در قسمتهای مناسب می خندد و قادر به پیش بینی حركات است .راههای تقویت رشد ذهنی كودك در این مرحله:
1.برای كودك مفهوم زندگی ، كارهای روزمره را با تاكید به كودك یادآوری كنید مثلا الان وقت غذا خوردن است ، الان وقت خواب است .
2.اسباب بازیهای صدادار تهیه كنید و با وسایل بی خطر منزل اجازه دهید كه كودك بازی كند .
3.كارهای روزمره را به دقت برای كودك شرح دهید.
رشد ذهنی كودك در40 هفتگی :
كودك در حال آشنا شدن با كارهای روزمره است.مثلا پاهایش را برای پوشیدن جوراب جلو می آورد، بای بای می كند .اگر بپرسید بابا كجاست ؟ به دنبال پدرش می گردد . بعضی اشعار كودكانه را می شناسد و حالا او میداند كه عروسك چیست و آنرا نوازش می كند. راههای تقویت حافظه كودك :
1.اسباب بازیهای صدادار مانند جغجغه در اختیار او بگذارید.
2.یك عروسك نرم در اختیار او قرار دهید و نحوه پوشاندن و درآوردن لباس را به او نشان دهید .
3.بازیهای انداختن و برداشتن اشیا، قایم باشك بازی با اسباب بازی ( برای تقویت حافظه او) و دالی بازی را انجام دهید .
4.گذاشتن اشیا را در داخل ظروف و خارج كردن آنرا به كودك نشان دهید .
رشدذهنی كودك در44 هفتگی :
كودك در این مرحله شكلهای كتاب را نشان می دهد ولی روی آنها زیاد تمركز نمی كند . اسباب بازیهای خود را دایم پرت می كند و به دنبال آنها می گردد . با این روش مفهوم داخل و خارج و اینجا و آنجا را می فهمد .راههای كمك به تقویت حافظه كودك :
1.كتابهای مختلف رابرای كودك بخوانید .
2.میزان تمركز كودك را با قصه گویی در مورد شیئی كه به آن نگاه می كند افزایش دهید .
3.بازی دس دسی را انجام دهید و دست زدن را به كودك یاد بدهید .
4.رابطه علت و معلول را به اونشان بدهید مثلا ستونی از مكعبها را واژگون كنید وبگویید همشون می افتند .
5.دست كودك را بگیرید و به اشكال كتاب اشاره كنید و نام آنها را تكرار كنید.
رشدذهنی كودك در 48 هفتگی :
كودك علاقه شدیدی به كتابها و اشكال موجود در كتاب دارد و دوست دارد كه به شكلهای موجود در كتابها اشاره شود . كودك نام خود را تكرار می كند او علاقه شدیدی به شوخی كردن دارد و به خاطر خنده حاضر است تكرار حقه هایی كه شما را می خنداند انجام دهد و قادر است با تكان دادن سر ، نه بگوید.راههای كمك به تقویت رشد ذهنی كودك :
1.كارهای كه كودك قادر به تقلید آنها است انجام دهید.
2.نام اشیاء و قسمتهای بدن كودك را تكرار كنید .
3.برای ارتباط كودك با دنیای خودش كارهای روزمره را تكرار كنید .
4.داستانهای مختلف برای كودك بگویید .
رشد ذهنی كودك در یك سالگی :
كودك می تواند احساسات خود را به نمایش بگذارد و بوسیدن را خوب درك می كند . او می تواند اسباب بازی خود را بلند كند و به مادر بدهد . او می تواند دو یا سه كلمه با معنی به زبان بیاورد و ممكن است شكلی را دركتاب بشناسد و به آن اشاره كند . او شروع به فهم پرسشهای ساده می كند.راههای تقویت حافظه كودك :
1.برای تحریك قوه تخیل كودك برای او داستانهای كوتاه بخوانید .
2.ابرازمحبت او را با نوازش كردن عروسك ، و یا در آغوش گرفتن یا با بوسیدن تقویت كنید.
3.داستانهای مربوط به حیوانات و بچه های آنها برای كودك لذت بخش است .
4.كمك كنید تا با صدای جانوران آشنا شود.
رشد ذهنی كودك در 21ماهگی :
كودك قادر است كه درخواست غذا ، نوشیدنی ، اسباب بازی و رفتن به دستشویی را بكند و كارهای ساده را می تواند انجام دهد وكم كم قادر به درك درخواستهای پیچیده می باشد گاهی برای جلب توجه دست مادر را می گیرد.راههای تقویت حافظه كودك :
1.خصوصیات هرچیزی رابرای او شرح دهید .مثلا پتو نرم است ، پرنده پرواز می كند .
2.با رنگهای اشیاء او را آشنا سازید .
3.اعداد را با انگشتان خود به او نشان دهید و سپس از انگشتان كودك استفاده كنید .
4.كلمات متضاد مثل زبر و نرم ، گرم و سرد را به او بیاموزیم .
5.خواص اشیا را به كودك بگوییم مثلا اگر شیئی سفت است به او بگو ییم این اسباب بازی سفت است .
رشد ذهنی كودك در دو سالگی :
كودك بسیاری از نامها و اشیا را در ذهن خود جای داده و در حال سرعت بخشیدن به افزایش اطلاعات خود می باشد . او می تواند خصوصیات اشیا آشنا را شرح دهد . فرمانهای پیچیده را اجرا می كند او قادر به پیدا كردن اشیایی است كه قبلا با آن بازی می كرده . او هم صحبت می كند و هم پرسش می كند .راههای تقویت حافظه كودك :
1.راههای استفاده از ابزارهای ساده مثل بیلچه را به اونشان دهید .
2.با قرار دادن مداد، دفتر و لوازم نقاشی به كودك او را در كشیدن نقاشی تشویق كنید.
3.داستانهای طولانی تر و قصه های خیالی برای كودك بخوانید.
4.علاقه كودك را به موسیقی و نوارهای قصه های كودكانه و نوارهای موسیقی وقصه تقویت كنید .
5.هوش سه بعدی كودك را با تهیه اسباب بازی یا جعبه هایی كه شكلهای مختلف در شكافهای مخصوص آن جعبه قرار می گیرد تقویت كنید .
رشد ذهنی كودك در 15ماهگی :
دراین مرحله از رشد ذهنی كودك قادر است كه اجزای بدن خود و اشیا داخل كتاب را بشناسد و صدای حیوانات را در بیاورد . قادر به حمل اشیا ساده است و می تواند لباسهایش را درآورد.راههای تقویت حافظه كودك :
1.او را تشویق كنید تا در انجام دادن كارهای ساده و كوچك روزانه مثل مرتب كردن و گذاشتن وسایل در جایشان به شما كمك كند .
2.برای ساختن جمله های ساده به كودك كمك كنید.
3.آشنا كردن كودك بامفهوم مالكیت مثل این ماشین مال منه ، اون توپ تویه
4.احساس موفقیت را در كودك تقویت كنید .
5.احساس غرور را در كودك تقویت كنید .
رشد ذهنی كودك در18 ماهگی :
در این مرحله از رشد ذهنی اگر نام اشیاء را ببریم كودك به آنها اشاره می كند و تلاش می كند كه كارهای ساده روزمره را انجام دهد . و از كارهای بزرگتر تقلید كند .راههای تقویت قوه ذهنی كودك :
1.رشد زبانی كودك به حافظه و ادراك كودك بستگی دارد . می‌توانیم از طریق تكرار یادگیری كودك را تشویق كنیم .
2.با كودك زیاد صحبت كنیم .
3.ضمایر ملكی را به كودك بیاموزیم مثل دستمو بگیر ، دستتو بده .
طبقه بندی: مقالات تقویت هوش و حافظه نوزادان، تقویت هوش نوزادان 6 تا 24 ماهه، تقویت هوش نوزادان قبل از تولد،
برچسب ها: مراحل رشد و نمو + عوامل موثر در رشد + تكامل حركتی + رشد ذهنی نوزادان + رشد ذهنی كودكان + رشد كنترل ادرار،
[ چهارشنبه 25 بهمن 1391 ] [ 06:04 ق.ظ ] [ نرگس خانم ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب